ნომრის SMS STOP სიაში დამატება
© uBill. 2020 - 2024